Revizní technik – Varimatik

Revizní technik kotlů značky Varimatik

Provádíme revize kotlů značky Varimatik (povtrzení certifikace)

Proč provádět revizi kotle?

Víte o tom, že zákon o ochraně ovzduší udává provozovateli kotle na tuhá paliva povinnost, provádět minimálně každé dva roky revizi kotle? Toto nařízení se týká spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Tato revize může probíhat pouze prostřednitvím osoby, která od výrobce kotle získala oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu. V jiných případech jsou revize neplatné.

Výsledkem revize musí být doklad o technické způsobilosti kotle, který musí být na požádání předložen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu.

Více o revizích kotlů se dočtete v článku na portále tzb-info.cz.

Zpět